FAU / SU - MØTEREFERAT

Her finn du referata frå både FAU og SU.

Datoar for møte for skuleåret 2018/19 + 2019/20

Det er bestemt i FAU at møte skal væra i følgjande månadar i løpet av året: Våren i Mars og Mai måned. Hausten i September og Desember.

Dermed er det vedtatt at me i FAU ved Bokn Skule skal ha 4 møter kvart kalenderår.