Kontaktinformasjon

Boknatun i juni 2015 - Klikk for stort bilete

Publisert av Jardar Havikbotn. Sist endra 03.10.2017

Grethe E. Heimvik, einingsleiar pleie og omsorg, tlf. 52 75 25 30

Sonja Mikkelsen, assisterande einingsleiar, tlf. 93 09 39 98

Miriam Berland, leiar for helsefremmande og førebyggande arbeid/psykisk helse, tlf. 40 41 05 70

Henriette S. Lindanger, helsesøster, tlf. 52 75 25 43

Geir Austvik, fysioterapeut, tlf. 91 61 23 91

Jan Schille, kommuneoverlege, tlf. 52 75 25 40 

Anne Lise T. Nilsen, sjukepleiar legekontor, tlf. 52 75 25 40

Alle held til på Boknatun, 2. etasje.


Besøksadresser:

Einingsleiar pleie og omsorg
Boknatunvegen 41
5561 BOKN

Psykiatrisk sj.pleiar/helsesøster/jordmor/
fysioterapeut/lege/tannlege
Boknatunvegen 39
5561 BOKN

E-post til kommunen. Sentralbord, tlf. 52 75 25 00