Kontaktinformasjon

Bokn sjukestove Tlf. inntil vidare pga. renovering Tlf. 941 44 766
Grethe E. Heimvik Einingsleiar, pleie og omsorg Tlf. 52 75 25 18
Sonja Mikkelsen Assisterande einingsleiar,   
  pleie og omsorg Tlf. 93 09 39 98
Miriam Berland Einingsleiar, helse Tlf. 40 41 05 70
Henriette Lindanger Helsesøster Tlf. 52 75 25 43
Geir Austvik Fysioterapeut med kommunal  
  driftsavtale Tlf. 91 61 23 91
Jan Schille Kommuneoverlege/fastlege Tlf. 52 75 25 40
Anne Lise T. Nilsen Legekontor, sjukepleiar Tlf. 52 75 25 40
     
Besøksadresser    
Einingsleiar Boknatunvegen 37 5561 Bokn
Dei øvrige Boknatunvegen 39 5561 Bokn
     
E-post til kommunen Sentralbord Tlf. 52 75 25 00
barn og unges helseteneste

Samhandlingsforløpa beskriv korleis ulike tenester i både kommune og spesialisthelseteneste arbeider med tilstandsbildet. Dei inneheld konkrete forslag til kartlegging, aktuelle tiltak og samarbeid med andre tenester.

bilde-til-hpv-vaksine-7

Frå og med skuleåret 2018/2019 vil gutar på 7. klassetrinn få tilbod om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

Bokn kommune har inngått avtale om jordmortenester med Karmøy kommune. Tenestene er likeverdige i Karmøy og Bokn.

Boknarar som vil nytta seg av dette tilbodet, kan ta kontakt med Norheim helsestasjon, tlf. 52 81 16 90, eller Kopervik helsestasjon, tlf. 52 85 75 50.

 

kommunevåpenet

Pga. avvikling av permisjon og ferie vil legekontoret på Bokn vere utan lege frå 30. april til og med 27. juli.