Kontaktinformasjon

Boknatun i juni 2015 - Klikk for stort bilete

Bokn sjukestove, tlf. 941 44 766 (inntil vidare, på grunn av renovering)

Grethe E. Heimvik, einingsleiar pleie og omsorg, tlf. 52 75 25 18

Sonja Mikkelsen, assisterande einingsleiar, tlf. 93 09 39 98

Miriam Berland, leiar for helsefremmande og førebyggande arbeid/psykisk helse, tlf. 40 41 05 70

Henriette S. Lindanger, helsesøster, tlf. 52 75 25 43

Geir Austvik, fysioterapeut, tlf. 91 61 23 91

Jan Schille, kommuneoverlege, tlf. 52 75 25 40 

Anne Lise T. Nilsen, sjukepleiar legekontor, tlf. 52 75 25 40

Alle held til på Boknatun, 2. etasje.


Besøksadresser:

Einingsleiar pleie og omsorg
Boknatunvegen 41
5561 BOKN

Psykiatrisk sj.pleiar/helsesøster/jordmor/
fysioterapeut/lege/tannlege
Boknatunvegen 39
5561 BOKN

E-post til kommunen. Sentralbord, tlf. 52 75 25 00

barn og unges helseteneste

Samhandlingsforløpa beskriv korleis ulike tenester i både kommune og spesialisthelseteneste arbeider med tilstandsbildet. Dei inneheld konkrete forslag til kartlegging, aktuelle tiltak og samarbeid med andre tenester.

bilde-til-hpv-vaksine-7

Frå og med skuleåret 2018/2019 vil gutar på 7. klassetrinn få tilbod om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

Bokn kommune har inngått avtale om jordmortenester med Karmøy kommune. Tenestene er likeverdige i Karmøy og Bokn.

Boknarar som vil nytta seg av dette tilbodet, kan ta kontakt med Norheim helsestasjon, tlf. 52 81 16 90, eller Kopervik helsestasjon, tlf. 52 85 75 50.

 

kommunevåpenet

Pga. avvikling av permisjon og ferie vil legekontoret på Bokn vere utan lege frå 30. april til og med 27. juli.