Det er no klart for påmelding til SFO. Frist for påmelding er 1. mars.

Kommunestyret vedtok 18.06 reglar for redusert foreldrebetaling i skulefritidsordninga.

Foreldre/føresette som har under 3G i årsinntekt kan søkje kommunen om redusert foreldrebetaling. Familiens samla bruttoinntekt (all skattbar inntekt) skal leggjast til grunn.

Pr. 1.5.19 er grunnbeløpet 99.858 (1G)

Les meir og søk her

Søknad skjer via søknadsportalen https://skole.visma.com/bokn 

Innlogging med elektronisk ID.


 

Skulen skal skifte ut meldingstenesta Transponder med "Min skole"

Den nye appen vil i tillegg til å vere ei meldingsteneste også gjere innmelding og oversikt over fråvær enklare. 

Velkommen til innskriving for 1. kl. 2019/20 på Bokn skule fredag 26. april kl. 09.00

Alle barn i Bokn som er fødde i 2013 eller før, og som ikkje har byrja i skulen, skal etter §2-1 i Opplæringslova skrivast inn.