Helsestasjon Bokn kommune

Bokn helsestasjon er plassert på Boknatun i 2 etasje, ved siden av legekontoret. Helsestasjon er åpen hver dag. Kontaktinfo: 52752543 / mobil 93851409.Helsesøster:

Henriette Lindanger. Helsestasjonslege: Jan Schille. 

Helsestasjon er et gratis helsetilbud for alle barn 0-5 år og deres familier.  Alle barn følger et fast program ved helsestasjonen som er utarbeidet på bakgrunn av nasjonale faglige retningslinjer. Helsesøster har det faglige ansvaret for de faste kontrollene. Hvis barnet eller familien har behov for ekstra oppfølging, tilpasses dette individuelt. Helsestasjonen har et nært samarbeid med mange ulike faggrupper.

Helsestasjon har som mål og fremme god helse blant barn

For å oppnå dette tilbyr vi:

 • Regelmessige helseundersøkelser hos helsesøster og lege. Helseundersøkelsene er et viktig bidrag i å avdekke evt avvik i helse og utvikling, men de er dessverre ikke finmasket til å fange opp alt. Dere vil derfor oppleve at vi relativt ofte spør om deres vurdering av barnets helse og utvikling. Det er viktig at dere gjør oss oppmerksom på endringer eller symptomer som bekymrer.
 • Informasjon om temaer som påvirker barns helse.
 • Veiledning om helse, utvikling og oppdragelse ut i fra behov og ønske fra foreldre.
 • Henvisning til annet hjelpepersonell ved behov; for eksempel; fysioterapi, sykehus, psykisk helsetjeneste, barnevernstjenesten.
 • Vaksinering etter anbefalt program fra folkehelseinstituttet

Mandager har vi helsekontroller for de minste og da er lege tilgjengelig for helsestasjonen.

Gratulerer med babyen!

Til deg/dere som har blitt foreldre

Som mor eller far går du en spennende og utfordrende tid i møte! Å være foreldre er flott, men også krevende.

Vi på helsestasjonen ønsker å veilede og støtte dere i denne oppgaven, slik at dere kan være der for deres barn. På Helsestasjonen vil vi ha fokus på ditt barn, men også på hvordan dere har det som foreldre.

Hjemmebesøk og møte på helsestasjonen

Vårt første møte blir som oftest når vi kommer på hjemmebesøk. Dersom du har fått ditt første barn, tilbyr vi som regel to hjemmebesøk; ett med jordmor og ett med helsesykepleier. Her tar vi med vekt for å veie barnet og tilbyr veiledning om ammeteknikk og/eller morsmelktillegg og informerer om helsestasjonens tilbud.

Neste møte blir på helsestasjonen hos helsesykepleier for bare deg/dere og barnet ditt. Her tar vi utgangspunkt i det du lurer på, vi følger babyens utvikling og vaksinering. Vi har også faste legekontroller der vi sjekker at alt står bra til med babyen din ved 6 uker, 3 måneder, 6 måneder, 1 år og 2 år.

Vi ber om at du ikke tar med syke barn til helsestasjonen. Har du time til konsultasjon, ber vi om at du ringer og avtaler ny time. Er du i tvil, kan du ta kontakt.

Under finner du "I trygge hender" som vi henviser til på hjemmebesøket

 https://www.youtube.com/watch?v=uGZIzAOP36c

 Amming, morsmelkerstatning og mat 

 https://helsedirektoratet.no/folkehelse/graviditet-fodsel-og-barsel/amming

https://ammehjelpen.no/

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/432/Hvordan-du-ammer-ditt-barn-noen-rad-den-forste-tiden-IS-2092.pdf

https://helsenorge.no/etter-fodsel/morsmelkerstatning

Oversikt over faste kontroller 0-5 år ved helsestasjonen

 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Vekt og hodeomkrets ved 7-10 dager
 • 6 uker helsesøster og lege, vaksine
 • 3 måneder helsesøster og lege, vaksine
 • 4 måneder helsesøster
 • 5 måneder helsesøster, vaksine
 • 6 måneder helsesøster og lege
 • 7/8 måneder helsesøster,
 • 8/9 måneder helsesøster
 • 10 måneder helsesøster,
 • 12 måneder helsesøster og lege, vaksine
 • 15 måneder helsesøster, vaksine
 • 18 måneder helsesøster
 • 2 år helsesøster og lege
 • 4 år helsesøster
 • Førskoleundersøkelse helsesøster og lege

Du er velkommen til å ta kontakt med helsesøster når som helst dersom du er bekymret for, eller i tvil om barnets helse eller utvikling.