Skal du flytte til ei anna adresse?

Klikk for stort bileteDersom du flyttar frå ein kommune til ein annan, eller frå ein bustad til ein annan innan same kommune, må du i følge lov om folkeregistrering melde flytting.  Dette kan du gjere på nett der du og finn meir informasjon om regleverket om flytting - korleis du skal registrera ny adresse og fristar du må vere obs på, sjå www.skatteetaten.no

Dersom du ikkje har tilgang til PC, kan du henvenda deg til Servicetorget i Bokn kommune ( tlf. 52752500) så vil vi gje deg informasjon om korleis du kan melda flytting enten ved å fylle ut eit flytteskjema på papir eller du kan komme innom Servicetorget og melde flytting via vår publikums-pc.