Hvordan søker du om å bygge eller rive selv?

Før du starter et byggearbeid må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Noen typer arbeider (tiltak) på bebygd eiendom kan du søke om på egen hånd, uten hjelp av fagfolk. På denne siden kan du lese mer om, og finne informasjon om hvordan du kan sende inn en byggesøknad. 

Hva kan du bygge selv?

Som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge) er det noen mindre byggearbeider du selv kan søke om og også oppføre, endre eller rive, uten at du trenger å bruke snekker, murer, andre fagpersoner eller ansvarlige foretak. Du kan selv velge å ta ansvar for å søke, prosjektere og utføre disse byggearbeidene. For eksempel kan du selv søke om enkelte mindre tilbygg og garasjer, og om å ta i bruk bod til soverom eller omvendt.

En oversikt over hva du kan søke om selv, og hva du må ha ansvarlig søker til finner du her (PDF, 144 kB). I oversikten finner du også utfyllende informasjon om oppføring av garasje, tilbygg, levegg og lignende. Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet en fin veileder som viser hva du må gjøre steg for steg der du selv kan søke på mindre byggeprosjekter, for eksempel garasje, tilbygg, fasadeendring og lignende

Gå gjennom veilederen her

Hvis du ikke kan bygge selv må du kontakte et profesjonelt firma som må søke for deg.

Sjekk hvilke regler og planer som gjelder for eiendommen din

Her kan du se planer som gjelder for din eiendom.  Der finner du ut hva du har anledning til å bygge. Husk at du må holde deg innenfor det som kalles tillatt grad av utnytting. Det bestemmer hvor stor del av eiendommen du har lov å bygge på. Bruk veilederen, "hvor stort kan du bygge", for å være sikker på at du ikke bygger for stort. 

Du må varsle naboene

Før du kan sende inn søknaden til oss må du varsle naboer og gjenboere. En nabo er en du deler grense med, og en gjenboer er en du hadde delt grense med om det ikke hadde vært for eksempel en vei, bekk, eller park mellom eiendommene.

Her kan du lese mer om hvordan du bestiller situasjonskart og varsle naboer.

Send inn søknad til kommunen

Hvis du kan søke om byggearbeidene selv, skal søknaden normalt inneholde følgende dokumenter:

 1. En beskrivelse som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva du søker om.
 2. Tegn inn det du skal bygge på et situasjonskart som du kan bestille. Her kan du lese mer om hvordan du bestiller situasjonskart.
 3. Nabovarsel og dokumentasjon på at naboene har mottatt varselet. 
 4. Kopi av eventuelle merknader du mottar fra naboene, sammen med dine kommentarer til merknadene.
 5. Tegninger (fasade-, plan-, og snittegning) i målestokk og med mål skrevet på.
 6. I noen byggesaker må du også sende inn tegninger av eksisterende godkjent situasjon, dispensasjon fra plan- og bygningsloven (PDF, 259 kB) og uttalelse/samtykke fra andre myndigheter.

 

Eller på papir med disse søknaden:

Dersom du bruker papirsøknad kan du sende søknaden:

 • På e-post til postmottak@karmoy.kommune.no
 • Leveres på rådhuset i kommunens servicetorg
 • Som brev i posten til: 
  Karmøy kommune
  Rådhuset
  Pb.167
  4291 Kopervik

Hva skjer videre?

Når du har fått tillatelse til å bygge må du sende inn en ferdigmelding til kommunen, slik at de kan godkjenne bygget før det tas i bruk. 

Hvordan du sender ferdigmelding kan du lese mer om her.

Hva koster det?

Hva det koster å få behandlet en byggesøknad vil avhenge av hva det søkes om, type søknad og eventuelle nødvendige søknader om dispensasjoner.

Her finner du en oversikt over alle byggesaksgebyrene