Skolehelsetjenesten ved Bokn skule

Alle barn og unge i norske kommuner har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis.

Skolehelsetjenesten Bokn Skule

På Bokn skule er det Henriette Skjelstad Lindanger som er helsesykepleier (Helsesøster heter nå helsesykepleier)

Alle barn og unge i norske kommuner har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis og det skal være lav terskel for å kontakte helsesykepleier!

Skolehelsetjenesten er ofte et bindeledd mellom skolen og familien.

Skolehelsetjenesten gir tilbud om:

Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, individuelt, i grupper eller klassevis

Individuelle samtaler med barn som opplever vanskeligheter/ utfordringer på skolen eller i familien.

Veiledning til foreldre og lærere.

Barnevaksinasjonsprogrammet.

Helsesøster deltar fast på møter i tverrfaglig gruppe for barn og unge (fagteam)

Sammen med skolens øvrige personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig

Miljørettede tiltak med fokus på elevens arbeidsmiljø

Temaer helsesykepleier har kompetanse på er bla smittevern, vaksinasjonsarbeid, normale forandringer i pubertet, seksualitet, prevensjon, søvnvansker hos barn og unge, ernæring, overvekt, spiseforstyrrelser, mobbing, vennskap, psykisk helse, skilsmisse, sorg.

Skolens sosialrådgiver er nær samarbeidspartner!

Skolehelsetjenestens faste oppgaver skoleåret 2019/2020:

 

2 klasse: Stivkrampe/polio/difteri/ kikhoste-vaksine. Elevene blir innkalt pr brev og skal komme i følge med en foresatt. I tillegg til vaksinen har vi en trivselsamtale med eleven og foresatte. (høst)

3 klasse: Vekt og høydemåling + evt oppfølging(høst)

5 klasse: Undervisning om pubertet. Gutte og jente- grupper.

6 klasse: MMR-Vaksine (høst)

7 klasse: HPV-vaksine som gis i to doser (1 om høst, 1 om våren)

8 klasse: individuell trivsels-samtale med alle 8 klassinger (høst) + vekt/høydemåling

9 klasse: undervisning om seksualitet

10 klasse: stivkrampe/polio/difteri/ kikhoste- vaksine (vår)

*Helsesykepleier kontakter kontaktlærer for å avtale passende tidspunkt.

Mvh

Henriette S. Lindanger

Helsesykepleier

Kontor: 52 75 25 43

Mob tlf 93 85 14 09.

Mail: henriette.lindanger@bokn.kommune.no