Veiledningssenter for pårørende

Veiledningssenter for pårørende


Kven kan få hjelp?

Veiledningssenteret er eit gratis lågterskeltilbod. Senteret tilbyr informasjon, undervisning og foredrag om det å vere pårørande til nokon som har problem med rus eller psykisk sjukdom, og korleis du som pårørande best handterer den situasjonen du og familien din står i.


Me kan tilby

  • Individuelle samtalar
  • Ulike samtalegrupper
  • Meistringskurs 


Korleis komme i kontakt

Veiledningssenteret
Breidablikkg. 57
5528 Haugesund
Tlf: 52 71 78 80
E-post: haugesund@veiledningssenter.no

Opningstider: kvardagar kl 08 00 - 15 00


Meir informasjon

N.K.S. Veiledningssenter Vest-Norge