Skjemaoversyn

Her finner du eit oversyn over skjema Bokn kommune har tilgjengelig. Elektroniske skjema kan du fylle ut på skjerm og sende inn direkte. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen.

Dersom du skal søke teknisk tenester skal du bruke skjema utvikla av Karmøy kommune. 

Desse finn du på denne sida