14. Murane etter bygningar som blei brende p.g.a. redsel for tuberkulose, Gunnarstad

Dette er eit minnesmerke om ei vond tid då den «kvite pest» - tuberkulose - herja. I dette huset døydde i perioden 1909 til 1918 ni av elleve familiemedlemmar av sjukdommen. I 1918 blei bygningen brend ned av redsel for tuberkulose. Sidan var folk engstelege for å nærma seg staden. 

 

Kart