barn og unges helseteneste

Samhandlingsforløpa beskriv korleis ulike tenester i både kommune og spesialisthelseteneste arbeider med tilstandsbildet. Dei inneheld konkrete forslag til kartlegging, aktuelle tiltak og samarbeid med andre tenester.

bilde-til-hpv-vaksine-7

Frå og med skuleåret 2018/2019 vil gutar på 7. klassetrinn få tilbod om HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter.

kommunevåpenet

Pga. avvikling av permisjon og ferie vil legekontoret på Bokn vere utan lege frå 30. april til og med 27. juli.