Velkommen til innskriving for 1. kl. 2022/23 på Bokn skule tysdag 7. desember kl. 08:30.

  

Det er no klart for påmelding til SFO. Frist for påmelding er 1. mars.

Kommunestyret vedtok 18.06 reglar for redusert foreldrebetaling i skulefritidsordninga.

Foreldre/føresette som har under 3G i årsinntekt kan søkje kommunen om redusert foreldrebetaling. Familiens samla bruttoinntekt (all skattbar inntekt) skal leggjast til grunn.

Pr. 1.5.19 er grunnbeløpet 99.858 (1G)

Les meir og søk her

Søknad skjer via søknadsportalen https://skole.visma.com/bokn 

Innlogging med elektronisk ID.


 

Skulen skal skifte ut meldingstenesta Transponder med "Min skole"

Den nye appen vil i tillegg til å vere ei meldingsteneste også gjere innmelding og oversikt over fråvær enklare. 

Velkommen til innskriving for 1. kl. 2019/20 på Bokn skule fredag 26. april kl. 09.00

Alle barn i Bokn som er fødde i 2013 eller før, og som ikkje har byrja i skulen, skal etter §2-1 i Opplæringslova skrivast inn.

Det er no klart for påmelding til SFO. Frist for påmelding er 1. april 

Bokn Skule 45 år

Bokn Skule er 45 år gamal. Nåverande skulebygg stod klar i august i 1973. No i 2019 blir det eit nytt skulebygg på Bokn. Noko som både lærerar og elevar gler seg til.

God Jul får Bokn Skule.jpg

Med ynskje om ei God Jul frå Bokn Skule til alle saman.

Bokn Skule

1. desember 2018 starta ny rektor opp på Bokn Skule. 

Joakim Lund kjem frå Haugesund, og har lång erfaring frå skuleverket som inspektør i grunnskulen og avdelingsleiar i videregåande skule.

Han gler seg til å arbeida på Bokn Skule.