Kontaktinformasjon

Illustrasjon

NAV Karmøy ivaretar alle oppgåver for NAV Bokn frå og med tysdag 14.11.2017, med unntak av enkelte tenester som fortsatt skal håndterast av kommunen ved avdeling helse og omsorg.

Desse tenestene er:

  • Støttekontakt
  • Avlastning
  • Skjenkeløyve
  • Startlån