Bokn kommune tilbyr småbarnsforeldre kurs i programmet Circle of Security – Parenting (COS-P), Trygghetsirkelen.

 

Helsemyndigheitene: Barn under eitt år bør ikkje lenger få tran.

Grunna det pågåande utbrotet av koronavirus, vert tilbodet på helsestasjonen redusert i hht føringar frå Helsedirektoratet. Dette gjeld alle brukarar av jordmortenesta, helsestasjonen og skulehelsetenesta i Bokn kommune. 

Det er for tida mange spørsmål om meslingar, men det er ikkje nødvendig å framskynda MMR-vaksine til barn som skal opphalda seg i Noreg.

Bokn helsestasjon er plassert på Boknatun i 2 etasje, ved siden av legekontoret. Helsestasjon er åpen hver dag. Kontaktinfo: 52752543 / mobil 93851409.Helsesøster:

Henriette Lindanger. Helsestasjonslege: Jan Schille. 

 

LUS er et insekt uten vinger som kan variere i farge (grå, rødbrune eller svarte). Den kan ikke hoppe eller fly, men kravler- fra hode til hode.

Helsestasjonen for ungdom holder til i Haugesund på Markedet og er et interkommunalt tilbud for ungdom 13-20 år.

Åpningstid: mandag og torsdag kl. 15.00 - 17.00

Tlf: 52 74 41 09

 

Noen såkalte "tommelfingerregler" er greie å forhalde seg til når det gjeld sjuke barn i barnehagen.