Private vann- og avløpsanlegg

Dersom du skal bygge nytt, bygge om eller endre bruken av en eiendom som har et eldre privat avløpsanlegg kan det være du må skifte ut avløpsanlegget.

Før du kan installere nytt avløpsanlegg eller skifte ut et eksisterende anlegg, må du ha tillatelse til dette etter plan- og bygningsloven.
Dersom du skal skifte ut avløpsanlegget i forbindelse med andre endringer på eiendommen, må dette framgå klart av byggesøknaden din.
Søknad må sendes inn av profesjonelle foretak og vil med det være det som kalles "ansvarlig søker".

Søknad om byggetillatelse må inneholde:

  • Søknadsskjema
  • Situasjonskart
  • Tegninger
  • Tinglyste erklæringer om rettighet til påkobling og/eller grunn
  • Evt. dispensasjonssøknad
  • Kvittering etter nabovarsling
  • Rørleggermelding

Utslippstillatelse

I tillegg til byggetillatelse må du også søke om ny utslippstillatelse før du kan installere nytt avløpsanlegg eller skifte ut et eldre anlegg.

Les mer om søknad om utslippstillatelse