Bilde frå seatwirl.com

Det har vore mykje omtale av ei mogleg plassering av ei vindmølle i sjøen ved Bokn. Eg kan opplyse litt om status på prosjektet.

Av ordførar Osmund Våga.

Reglement for kommunestyret, formannskapet og utval i Bokn kommune:

8. september var det avslutningsmiddag for Jan Erik Nygaard i Bokn Arena. P.g.a. korona blei det litt utsett og redusert i forhold til opprinnelege planar. Arenaen var fint pynta av Åse Helen Alvestad.

Her kjem litt informasjon frå kommunestyret, 8. september 2020.

Informasjon til innbyggjarane frå ordførar Osmund Våga.

Veljerar som ikkje har mogelegheit for å komme seg til eit stemmelokale, enten under førehandsstemmeperioda eller på valdagen kan be om å få stemme heime.

 

 

9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsval.  Det er kommunen som har ansvar for å avvikle disse vala. 

 

 

Bokn kommunestyre held møte tysdag 24. april 2018 kl. 19.00 i Allrommet, Boknatun

Bokn forvaltningsstyre held møte onsdag 21. februar 2018 kl. 19.00 i møterommet 1. etg., Boknatun.

 Bokn seniorråd/råd for eldre og funksjonshemma held møte tysdag 23. januar 2018 kl. 17.00 i møterommet 1. etg. Boknatun.