Servicetorg
Publisert 28.05.2015
Boknatun 06.15.jpg

Publisert 26.05.2015

Servicetorget i Bokn kommune er eit kommunalt servicetorg med førstelinjeteneste for Skatteetaten, Skatt Vest.

Servicetorget er lokalisert i Boknatun, 1. etasje og er den første tenesta du treffer på når du kjem inn hovudinngangen på Boknatun. Opningstida i servicetorget er frå kl. 08.30 til 15.00 kvardagar. Tlf.nr. er 52752500