Servicetorg

Servicetorget i Bokn

Servicetorget i Bokn kommune er eit kommunalt servicetorg.

Servicetorget er lokalisert i Boknatun, 1. etasje og er det første kontaktpunktet du treffer på når du kjem inn hovudinngangen på Boknatun. Opningstida i servicetorget er frå kl. 08.30 til 15.00 kvardagar. Tlf.nr. er 52752500

Servicetorget har ansvar for publikumsmottak, sentralbord, politisk sekretariat og dokument- og arkivtenesta i Bokn kommune.  Vi sørger for at alle henvendelsar til kommunen blir "losa" til rett saksbehandlar og kan ofte gje svar på dei spørsmål som besøkande har.

Vi hjelper deg blant anna med:

 • generell informasjon om ulike tenester
 • kontakt med rett saksbehandlar i kommunen
 • utdeling av skjema
 • utleige av kommunale møtelokale
 • informasjon om politiske møte, utval og dokument
 • valsekretariat
 • innsyn i kommunens arkivmateriell
 • informasjon om Husbankens bustetteordning
 • sal av bygdabøker,søppelsekker, etc.
 • kopiering
 • turistinformasjon


Personvern i Bokn kommune (PDF, 187 kB)


Tilsette i servicetorget:

Leiar Gro A. Sørensen - tlf.nr: 52752510/98221500

Konsulent Åse Helen Alvestad - tlf.nr.: 52752500 (mandag, tysdag og torsdag)

Kontakt Bokn kommune

Artikkelliste