5. Bygningen/anlegget i Kro

Ein svært velhalden herskapsbustad frå midten av 1800-talet med ein del av sitt gamle miljø som sjøhus og krambu i behald.  

 

Kart