Kontaktinformasjon

Boknatun, 14.03.20 Armand Svendsen

Sentraladministrasjonen: 

VakttelefonBetent kl. 15:00 - 07:30 på kvardagar samt helgTlf. 52 75 25 17
Ingeborg Skjølingstad     KommunedirektørTlf. 40 40 54 78
Michael GräfeKommunalsjef teknisk/assisterande kommunedirektørTlf. 91 84 90 78                
Lillian GrønnestadKommunalsjef økonomi og administrasjonTlf. 90 67 27 22
Åse Bratthammer Kommunalsjef oppvekst og kultur     Tlf. 95 83 91 62
Grethe E. HeimvikKommunalsjef helse og omsorgTlf. 92 82 72 95
Gro SørensenLeiar servicetorgTlf. 98 22 15 00
Evy StoråsRekneskap - og lønsansv.Tlf. 47 62 73 53
May Jorunn VatnalandKyrkjevergeTlf. 95 06 28 16
Stein M. A. GjerdeIT-sjefTlf. 95 04 82 92
Jardar HavikbotnKommunikasjonTlf. 98 22 15 08
   
BesøksadresseBoknatunvegen 375561 Bokn
   
E-post til kommunenSentralbordTlf. 52 75 25 00
   
Nasjonalt legevaktnummer 116 117
Brann 110
Politi 112
Ambulanse/medisinsk 113