Kontaktinformasjon

Boknatun, 14.03.20 Armand Svendsen

Sentraladministrasjonen: 

Ingeborg Skjølingstad      Kommunedirektør Tlf. 40 40 54 78
Solrunn Alvestad Kommunalsjef administrasjon/assisterande rådmann Tlf. 98 22 15 02               
Ingrid Sofie Rundhaug  Kommunalsjef oppvekst og kultur      Tlf. 91 52 99 44
Grethe E. Heimvik Kommunalsjef helse og omsorg Tlf. 92 82 72 95
Gro Sørensen Leiar servicetorg Tlf. 98 22 15 00
Anne E. Askeland Leiar kommunal planlegging, teknisk drift og vedlikehald Tlf. 95 94 59 08
Norunn Jordbrekk Rekneskap - og lønsansv. Tlf. 47 62 73 53
Jan Magne Moi Kyrkjeverge Tlf. 91 35 96 68
Stein M. A. Gjerde IT-sjef Tlf. 95 04 82 92
Jardar Havikbotn Informasjon Tlf. 98 22 15 08
     
Besøksadresse Boknatunvegen 37 5561 Bokn
     
E-post til kommunen Sentralbord Tlf. 52 75 25 00