Kontaktinformasjon

Klikk for stort bileteBoknatun, 14.03.20 Armand Svendsen

Sentraladministrasjonen: 

Ingeborg Skjølingstad      Rådmann Tlf. 40 40 54 78
Ingrid S. Rundhaug Kommunalsjef oppvekst og kultur Assisterande rådmann  Tlf. 91 52 99 44                
Solrunn Alvestad Kommunalsjef administrasjon Tlf. 98 22 15 02
Grethe E. Heimvik Kommunalsjef helse og omsorg Tlf. 92 82 72 95
Gro Sørensen Leiar servicetorg Tlf. 98 22 15 00
Anne E. Askeland Leiar kommunal planlegging, teknisk drift og vedlikehald Tlf. 95 94 59 08
Norunn Jordbrekk Rekneskap - og lønsansv. Tlf. 47 62 73 53
Jan Magne Moi Kyrkjeverge Tlf. 91 35 96 68
Stein M. A. Gjerde IT-sjef Tlf. 95 04 82 92
     
Besøksadresse Boknatunvegen 37 5561 Bokn
     
E-post til kommunen Sentralbord Tlf. 52 75 25 00