Eiga facebookside

Sida er oppretta i forbindelse med eit prosjekt initiert av Bokn kommune i samarbeid med Rogaland Ressurssenter kor ein skal mobilisera og motivera reiselivsnæringa, kommersialisera nye tilbod og profesjonalisera næringa til å ta ut større verdiskaping på Bokn.

"Opplev Bokn" på Facebook

Artikkelliste