Eiga facebookside

Sida er oppretta i forbindelse med eit prosjekt initiert av Bokn kommune i samarbeid med Rogaland Ressurssenter kor ein skal mobilisera og motivera reiselivsnæringa, kommersialisera nye tilbod og profesjonalisera næringa til å ta ut større verdiskaping på Bokn.

"Opplev Bokn" på Facebook

27. oktober var det stort oppmøte på folkemøtet som Rogaland Ressurssenter hadde laga til i forbindelse med prosjektet «Opplev Bokn».

«Opplev Bokn» er eit forprosjekt initiert av Bokn kommune retta mot mat-, oppleving- og reiselivsaktørar på Bokn. Formålet er å mobilisere og motivere næringa, kommersialisere nye tilbod og profesjonalisere næringa for å ta ut større verdiskaping på Bokn.