3. Kanalen i Sunnalandsstraumen

Denne kanalen blei bygd i 1876 for at fiskarane skulle sleppa å runda det vêrutsette Loden på veg frå Drevsund og Hognalandsbassenget til Karmsundet. Eit stort og for distriktet og si tid viktig og relativt unikt tiltak.

 

Kart