Vaksinestatus Covid-19 pr. 7. juli 2021

Koronavirusvaksine - Klikk for stort bileteKoronavirusvaksine lmi.no Bokn kan vera ferdig med massevaksinering med dose 1 i byrjinga av august. Vaksinering er eit viktig ledd i gjenopninga av samfunnet.

Publisert 28.07.2021
Koronavirusvaksine

Nå har alle som har registrert seg, fått tilbud om dose 1. Dette gjelder alle aldersgrupper fra 18 år og oppover.

Publisert 20.07.2021

 

Frå 01. oktober 2021 har teknisk, Bokn kommune ledig 100 % fast stilling som driftspersonell.

Noko for deg? 

 

Publisert 12.07.2021

Manntalet for Bokn kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i Servicetorget på Boknatun og vil ligga ute til ettersyn til og med valdagen 13. september.

Publisert 09.07.2021

Det har nå kome opp skilt for å markere det farlege krysset på Ognøy.

Publisert 08.07.2021
Koronavirusvaksine

Våre gode naboar på Karmøy tilbyr no alle i distriktet å få vaksine hos dei frå veke 30. Dette er eit tilbod til dei som ikkje har fått registert seg for dose 1.

Publisert 08.07.2021
Opning av offentleg toalett i Føresvik, 08.07.21

8. juli opna ordførar Osmund Våga eit offentleg toalett i Føresvik. Sanitærbygget, som er på baksida av Sjøbris kafé, har tilhøyrande dusj og digitalt låssystem (10 kr).

Publisert 08.07.2021
Vasar og vasestativ på gravplassen.

Nytt frå i sommar er at det er kjøpt inn vasar som kan nyttast når du skal setje avskorne blomar på grava. Det hender at ein har gløymt vase og treng ein for dette høvet.

Publisert 06.07.2021

Bokn kommune sin årsrekneskap og årsmelding for 2020 er lagde ut på Bokn kommune sine sider. Dei  gir ein god oversikt over drifta i kommunen.

Publisert 06.07.2021

Atle Jøsang ved Grieg seafood inviterer boknarar og tilreisande til å sjå korleis fiskeoppdrett føregår i anlegget deira i Trosnavåg.

Manager Atle Josang at Grieg seafood invites boknarar and visitors to take a look at how fish farming is done at their facility in Trosnavaag in Bokn.

Publisert 05.07.2021
Logo, lotteri- og stiftelsestilsynet.

Frivillige lag og organisasjonar i Bokn, sjå her! Det er gjort endringar i ordninga for tilskot for arrangement eller aktivitetar som er påverka av covid-19 pandemien.