Koronaviruset

Klikk for stort bileteNytt coronavirus - fakta, råd og tiltak Foto: CDC, Alissa Eckert Informasjon frå kommuneoverlege Jan Schille.

Publisert 23.10.2020
Bokn Skule

Velkomen til innskriving for 1. kl. 2021/2022 på Bokn skule tysdag 24. november kl. 14.30.

Alle barn i Bokn som er fødde i 2015 eller før, og som ikkje har byrja i skulen, skal etter §2-1 i Opplæringslova skrivast inn.

Publisert 23.10.2020

 

 

Vår vikar er Frakkagjerde Legesenter. Treng du akutt hjelp ring Frakkagjerde på telefon 52755060.

 

Publisert 21.10.2020

Kommunestyret i Bokn held møte tysdag 27. oktober 2020 kl. 17.00 i møterommet 2. etg., Bokn Arena.

Publisert 20.10.2020
Skjermbilde frå framsidene av planane.

Du er invitert til å komme med innspel til kommunale temaplanar.

Publisert 19.10.2020
Klare for haustbad!

Rektor Wenche Havikbotn, inspektør Frode Lindanger og trinnleiarane Bianca Alvestad og Merete Alvestad ved Bokn skule hoppar i havet i morgon, tysdag 20. oktober.

Publisert 19.10.2020

I samsvar med §11-12 i plan- og bygningslova varslar Bokn kommune oppstart av arbeidet
med revidering av kommuneplanen sin arealdel.
Formannskapet har i møte 15.09.2020 vedteke framlegg til planprogram, og i samsvar med
dette vedtaket vert planprogrammet lagt ut til offentleg ettersyn.

Publisert 19.10.2020
Skjermbilde frå blimed.no: Innsamla i Bokn dei fem siste åra.

Sjølv om bøssebeløpet i årets digitale TV-aksjon (TVA) gjekk mykje ned i Bokn, held kommunen seg blant dei fem mest gavmilde i landet – noko som er eit svært bra resultat!

Publisert 18.10.2020
Ordførar Osmund Våga, Bianca Alvestad og Jardar Havikbotn håpar på stor givarglede i dag, og ønsker alle ein fin TV-aksjonsdag!

Du får ikkje besøk på døra av ein bøsseberar i dag, men du kan gi det du vil på ei digital bøsse - på fleire måtar.

Publisert 16.10.2020
Skjermbilde frå trekninga. Fv. Bianca Alvestad, Wenche L. Havikbotn og Annette Bokneberg.

Årets digitale basar samla inn 24 450 kr til TV-aksjonen.

Publisert 16.10.2020
15. oktober 2020: Bildet viser boring med maskin og nokre ferdige brønnar som skal koblast inn til sentralen.

I samband med bygging av ny skule, blir det i desse dagar bora ni energihol ved skulen og barnehagen. Energisentralen skal gi framtidig varme til desse bygga.