Kontaktinformasjon

Klikk for stort bilete

Kjell A. Valentinsen Drift- og eigedomssjef Tlf. 52 75 25 05
Egil Ognøy Vaktmeister Tlf. 98 22 15 06
Arild Ognøy Vaktmeister Tlf. 98 22 15 07
     
Besøksadresse Boknatunvegen 37 5561 Bokn
     
E-post til kommunen Sentralbord Tlf. 52 75 25 00

Bokn kommune kjøper tekniske tenester av Karmøy kommune. Sistnemnde har fått nye nettsider og nye digitale skjema. I samband med dette er det laga ei eiga side med skjema til bruk for innbyggarane i Bokn kommune.