Kontaktinformasjon

Kommunebil - Klikk for stort bilete

Kåre Bua, teknisk sjef, tlf. 52 75 25 06

Kjell Arne Valentinsen, overingeniør, tlf. 52 75 25 05

Egil Ognøy, vaktmeister, tlf. 98 22 15 06

Arild Ognøy, vaktmeister, tlf. 98 22 15 07

Adresse:

Boknatunvegen 37
5561  BOKN

E-post til kommunen. Sentralbord, tlf. 52 75 25 00