16. Røykstova på Laupland

Dette bygget er reist som årestove truleg sist på 1500-talet og er såleis mellom dei eldste verdslege trebygningane på Haugalandet. På biletet over ligg det på opphavleg stad midt i tunet. Huset er i dag ein del av bygningssamlinga til Haugalandsmuseet.

Kart