Meir informasjon

Innhald (Trykk for direktelenke)

Mental helse/Rådet for psykisk helse
Avhengigheit/Rus
Barn og unge
Kjønn og kjønnsidentitet
Pårørande
Sjølvmord/sjølvskading
Vald og overgrep
 

Helsedirektoratet 

Mental helse 

Hjelpetelefonen 116 123 er ei gratis døgnopen telefonteneste for alle som treng nokon å snakke med. Du kan vere anonym og me har teieplikt. Mange synest det er lettare å skrive enn å snakke om det som er vanskeleg. Skriv eller chat med oss i

sidetmedord.no

eller del di historie med andre i same situasjon som deg sjølv. Send melding til oss heile døgnet og du får svar innan 48 timar. Chat med oss frå kl. 15:00 til 23:00 alle dagar.

Rådet for psykisk helse 

Rådet for psykisk helse er ein frittståande paraplyorganisasjon, med 31 medlemsorganisasjonar, som skal vere ein pådrivar for god psykisk helse.

Her finn du lenker til ulike hjelpetelefonar og nettstader

 

Avhengigheit/Rus

Anonyme alkoholikere 

Vårt mål er å halde oss edru og hjelpe andre alkoholikerar til edruskap.
Kontakttelefonen 911 77 770 er bemanna alle dagar kl. 18–22 - alle kvardager kl. 11–15.

Anonyme narkomane

Kontakttelefon: 90 52 93 59 er open alle dager kl. 10-22
Telefontenesta har epostadresse: telefon@nanorge.org

Hjelpelinjen for spilleavhengige 

Kontakttelefon: 800 800 40 er open kl 09-18 
E-post: post@hjelpelinjen.no
(me svarer så fort som mogleg mellom 09.00 og 15.30 på vanlege arbeidsdagar)
Chat er open kvardagar i tidsrommet 11–15

spillavhengighet.no

RIO 

RIO er ein landsdekkande brukarorganisasjon på rusfeltet. Vårt mål er å bidra med fag- og brukarkunnskap på rusfeltet.

E-post: post@rio.no
Kontaktperson: Karl Olaf Sundfør, regionsansvarleg Vest
Mobil: 933 95 708
E-post: karl.olaf.sundfor@rio.no 

 

Barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge 

er ein gratis telefon for barn og unge som er utsett for vald,  overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen svarar også henvendingarpå chat, e-post og sms. Vaksne som er bekymra for barn kan også ta kontakt.

Barn og unge pårørande 

Kontakttelefon 90 90 48 48 open måndag kl 12–19                                                    tysdag, onsdag og fredag kl 12–15
torsdag kl 09–15

Røde Kors 

Kors på halsen 800 33 321 er eit gratis og anonymt samtaletilbod der barn og unge kan snakke om det dei har på hjartet. Tilbodet er ope måndag - fredag kl. 14-22.

Staten si informasjonsside til ungdom   

gir deg informasjon om dine rettar, muligheiter og plikter.

Vaksne for born 

Telefon: 23 10 06 10 / 488 96 215 (alle kvardagar kl. 9.00-15.00)
Epost: vfb@vfb.no

Opningstidene varierer avhengig av ukedag, helligdagar, m.m. Den beste måten å finne Voksne for Barn (Bekymringstelefonen) er difor å ta kontakt direkte på telefon eller epost.

 

Kjønn og kjønnsidentitet

FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Vårt hovudmål er at alle skal kunne leve eit likeverdig liv, uavhengig av kjønn og seksuell legning. Alle skal kunne unngå diskriminering, og ha tilgang til eit positivt sosialt miljø

Telefon: 23 10 39 39
E-post: rogaland@foreningenfri.no

Homofiles ungdomstelefon 

Telefonen er open tysdag - torsdag kl. 18-22.

Ungdomstelefonen er eit tilbod til unge som treng nokon å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, kjensler, forelsking, aktivitetstilbod eller sikrare sex. Telefon- og chatvaktene har teieplikt, og alle som tek kontakt kan vere anonyme.

Ungdomstelefonen 400 00 777 er open søndag - torsdag kl 18.00 – 22.00.
Opningstider chat https://ungdomstelefonen.no/ta-kontakt/ søndag-torsdag 18.00-22.00

Chat om kjønnsidentitet 

svarer på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet

 

Pårørande

Barn og unge pårørende 

Kontakttelefon 90 90 48 48

Opningstider, tlf. og chat: måndag og onsdag kl. 10 – 19
tysdag, onsdag og fredag kl 10 – 15

Landsforeininga for pårørande innan psykisk helse 

Tilbod til deg som er pårørande til ein som er psykisk sjuk.
Nasjonal rådgjevingstelefon for pårørande 22 49 19 22 er open
måndag – fredag kl 10 – 15
tysdag kl 11 – 19

 

Sjølvmord/sjølvskading

Landsforeininga for etterlatte ved sjølvmord 

LEVE sitt formål er å støtte etterlatte og berørte ved sjølvmord, og å bidra til å førebygge sjølvmord gjennom åpenhiet, opplysningsverksemd og politisk arbeid.

Vil du vite meir eller treng du nokon å snakke med?

Kontakttelefon: 926 69 115  
E-post: leverogaland@gmail.com

Telefonen er ikkje open heile døgnet. Legg igjen ein beskjed eller skriv ein sms så vil me ta kontakt.

Landsforeininga for førebygging av sjølvskading og sjølvmord 

Kontakttelefon: 955 20 848 måndag til torsdag og søndag kl. 16-20

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging 

 

Vald og overgrep

Alarmtelefonen for barn og unge 

er ein gratis telefon for barn og unge som er utsett for vald, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen svarar også henvendingarpå chat, e-post og sms. Vaksne som er bekymret for born kan ogs ta kontakt.

Alternativ til vald 

Eit tilbod til

  • Vaksne som har utøvd vald mot partnar/ekspartnar eller born
  • Vaksne som har blitt utsett for vald frå partnar/ekspartnar
  • Born og unge i alderen 5-18 år som har opplevd vald i familien

Krisesenteret 

Tilbod til personar som er utsett for vald eller truslar om vald i nære relasjoner

Døgnopen telefon: 52 72 98 84
E-post: post@krisesentervest.no

NOK Sør-Vest

Kontakttelefon: 51 97 19 00 er open
måndag kl. 10.00 – 14.00
tysdag kl. 12.00 – 14.00
onsdag kl. 10.00 – 17.00
torsdag kl. 10.00 – 14.00
fredag kl. 10.00 – 14.00

Vern for eldre 

Kontakttelefon: 800 30 196 er open måndag – fredag kl. 09 til 15

Vold og overgrepslinjen  Kontakttelefon: 116 006  er døgnopen