Meir informasjon

Innhald (Trykk for direktelenke)

Rådet for psykisk helse
Avhengigheit/Rus
Barn og unge
Kjønn og kjønnsidentitet
Pårørande
Sjølvmord/sjølvskading
Vald og overgrep
 

Psykisk helse

Gravide-og-rusmidler

Psykiske lidelser – barn og unge

Psykiske lidelser – voksne

Psykoselidelser

Rusbehandling

Spiseforstyrrelser

Tvangslidelse (OCD)

Mental helse 

Hjelpetelefonen 116 123 er ei gratis døgnopen telefonteneste for alle som treng nokon å snakke med. Du kan vere anonym og me har teieplikt. Mange synest det er lettare å skrive enn å snakke om det som er vanskeleg. Skriv eller chat med oss i

sidetmedord.no

eller del di historie med andre i same situasjon som deg sjølv. Send melding til oss heile døgnet og du får svar innan 24 timar. Chatten er døgnopen.

Rådet for psykisk helse 

Rådet for psykisk helse jobbar for eit samfunn som bidrar til god psykisk helse for alle.

Her finn du lenker til ulike hjelpetelefonar og nettstader

 

Avhengigheit/Rus

Anonyme alkoholikere 

Vårt mål er å halde oss edru og hjelpe andre alkoholikerar til edruskap.
Kontakttelefonen 911 77 770 er bemanna alle dagar frå kl.18.00 – 22.00 og alle kvardagar frå kl. 11.00 – 15.00.

Anonyme narkomane

Kontakttelefon: 90 52 93 59 er open alle dager kl. 10-22

Hjelpelinjen for spilleavhengige 

Kontakttelefon: 800 800 40 er open kl 09-18 
Chat er open kvardagar i tidsrommet 11–15

spillavhengighet.no

RIO 

RIO er ein landsdekkande brukarorganisasjon på rusfeltet. Vårt mål er å bidra med fag- og brukarkunnskap på rusfeltet.
Facebook: https://www.facebook.com/riobrukerorg

 

Barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge 

er ein gratis telefon for barn og unge som er utsett for vald,  overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen svarar også henvendingarpå chat, e-post og sms. Vaksne som er bekymra for barn kan også ta kontakt.

Barn og unge pårørande 

Kontakttelefon 90 90 48 48 open måndag og onsdag kl 10–19  
                                                           tysdag, torsdag og fredag kl 10–15

Røde Kors 

Kors på halsen 800 33 321 er eit gratis og anonymt samtaletilbod der barn og unge kan snakke om det dei har på hjartet. Tilbodet er ope måndag - fredag kl. 16-22.

Staten si informasjonsside til ungdom   

gir deg informasjon om dine rettar, muligheiter og plikter.

Vaksne for born 

Sentralbord: 488 96 215 (ope alle kvardager kl. 9.00–15.00)

 

Kjønn og kjønnsidentitet

FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Vårt hovudmål er at alle skal kunne leve eit likeverdig liv, uavhengig av kjønn og seksuell legning. Alle skal kunne unngå diskriminering, og ha tilgang til eit positivt sosialt miljø

Telefon: 23 10 39 39

Homofiles ungdomstelefon 

Ungdomstelefonen er eit tilbod på chat, telefon og melding til unge som treng nokon å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, kjensler, forelskelse eller sex.

Ungdomstelefonen 400 00 777  tys - tors 18-22 
Chat https://ungdomstelefonen.no/ta-kontakt/  man-tors, søn 18-22

Chat om kjønnsidentitet 

svarar på spørsmål om kjønn og kjønnsidentitet

 

Pårørande

Barn og unge pårørende 

Kontakttelefon 90 90 48 48
Opningstider, tlf. og chat: måndag og onsdag kl. 10 – 19
                                               tysdag, onsdag og fredag kl 10 – 15

Landsforeininga for pårørande innan psykisk helse 

Tilbod til deg som er pårørande til ein som er psykisk sjuk.
Nasjonal rådgjevingstelefon for pårørande 22 49 19 22 er open
måndag – fredag kl 10 – 15
tysdag kl 11 – 19

PIO - pårørandesenteret i Oslo

PIO er eit støttesenter for pårørande og eit kompetansesenter for pårørandesamarbeid i helse- og omsorgssektoren. 
Rådgjevingstelefon for pårørande: 22 49 19 22 er open måndag - fredag kl 10 - 15, tysdag kl 11 - 19

 

Sjølvmord/sjølvskading

Landsforeininga for etterlatte ved sjølvmord 

LEVE sitt formål er å støtte etterlatte og berørte ved sjølvmord, og å bidra til å førebygge sjølvmord gjennom åpenheit, opplysningsverksemd og politisk arbeid.

Vil du vite meir eller treng du nokon å snakke med?

Kontakttelefon: 477 17 912
Telefonen er ikkje open heile døgnet. Legg igjen ein beskjed eller skriv ein sms så vil me ta kontakt.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging 

Sjølvskading 

 

Vald og overgrep

Alarmtelefonen for barn og unge 

116 111 er ein gratis telefon for barn og unge som er utsett for vald, overgrep og omsorgssvikt. Alarmtelefonen svarar henvendingar på telefon, chat, e-post og sms heile døgnet. Vaksne som er bekymret for born kan og ta kontakt.

Alternativ til vald 

Eit tilbod til heile familien; både utøvar av vald, valdsutsette vaksne og born, og ungdom med valds- og aggresjonsproblem.

Krisesenteret 

Opplever du ubehagelige og krenkande situasjonar av nokon som står deg nær? Er du utsett for vald og treng nokon å snakke med?
Døgnopen telefon: 52 72 98 84

NOK Sør-Vest

Tilbod til utsette for seksuelle overgrep og deira pårørande.

Kontakttelefon: 51 97 19 00 er open
måndag, torsdag og fredag kl. 10.00 – 14.00
tysdag kl. 12.00 – 14.00
onsdag kl. 10.00 – 17.00

Vern for eldre 

Kontakttelefon: 800 30 196 er open måndag – fredag kl. 09 til 15

Vold og overgrepslinjen    

Kontakttelefon: 116 006  er døgnopen

Chatten er åpen mandag til fredag 09.00-20.00