Kontaktinformasjon

Klikk for stort bilete

Bokn sjukestove Tlf. inntil vidare pga. renovering Tlf. 941 44 766
Grethe E. Heimvik Einingsleiar, pleie og omsorg Tlf. 52 75 25 18
Sonja Mikkelsen Assisterande einingsleiar,   
  pleie og omsorg Tlf. 93 09 39 98
Miriam Berland Einingsleiar, helse Tlf. 40 41 05 70
Henriette Lindanger Helsesøster Tlf. 52 75 25 43
Geir Austvik Fysioterapeut med kommunal  
  driftsavtale Tlf. 91 61 23 91
Jan Schille Kommuneoverlege/fastlege Tlf. 52 75 25 40
Anne Lise T. Nilsen Legekontor, sjukepleiar Tlf. 52 75 25 40
     
Besøksadresser    
Einingsleiar Boknatunvegen 37 5561 Bokn
Dei øvrige Boknatunvegen 39 5561 Bokn
     
E-post til kommunen Sentralbord Tlf. 52 75 25 00