Kontaktinformasjon

Boknatun 14.03.20 Armand Svendsen  

Bokn sjukestove   Tlf. 52 75 25 30
May Lisbeth Bosvik Fiskaaen Einingsleiar, pleie og omsorg Tlf. 90 51 71 96
Sonja Mikkelsen Assisterande einingsleiar, pleie og omsorg Tlf. 93 09 39 98
Miriam Berland Psykisk helse- og rustenesta Tlf. 40 41 05 70
Henriette Lindanger Helsesjukepleiar Tlf. 52 75 25 43
Irene H. Jørgensen Kommunal fysioterapeut Tlf. 90 11 32 67
Jan Schille Kommuneoverlege/fastlege Tlf. 52 75 25 40
Anne Lise T. Nilsen Legekontor, sjukepleiar Tlf. 52 75 25 40
Geir Austvik Fysioterapeut  Tlf. 91 61 23 91
     
Besøksadresser    
Einingsleiar Boknatunvegen 37 5561 Bokn
Dei øvrige Boknatunvegen 39 5561 Bokn
     
E-post til kommunen Sentralbord Tlf. 52 75 25 00

Artikkelliste