Aktivitetskortet gjeld for barn og unge frå 0-18 år frå låginntektsfamiliar i Bokn kommune. Kortet gir gratis tilgang til kultur- og fritidsaktivitetar på Haugalandet.

Sjølv om sola ikkje var framme i dag tidleg, strålte elevane som kom til skulen. For i dag opna skulen opp igjen etter å ha vore stengt sidan 13. mars, og det var det mange som hadde gleda seg til!

Bokn skule

Bokn skule startar opp måndag 27. april for 1. - 4. trinn og SFO. Me tilsette gler oss stort til å sjå alle elevane igjen!

Video nedst i artikkelen om det å sende elevar tilbake på skulen.

Barneverntenesta i Karmøy/Bokn ønsker å gi alle foreldre/føresette nokre råd for å ivareta familien sin på best mogleg måte i den ekstraordinære situasjonen me er i.

Korøving 13.11.18

Påmelding for skuleåret 2019/20 via elektronisk skjema (OBS! Bruk datamaskin, ikkje mobil) - med søknadsfrist 12. august. 
 

Tre elevar frå Bokn kulturskule var med i UKM’s lokalmønstring for Tysvær og Bokn i Tysværtunet kulturhus, 15. februar.

Frå Helse Fonna si nettside.

Samhandlingsforløpa beskriv korleis ulike tenester i både kommune og spesialisthelseteneste arbeider med tilstandsbildet. Dei inneheld konkrete forslag til kartlegging, aktuelle tiltak og samarbeid med andre tenester.