Legevakt

Nasjonalt legevaktnr. er 116 117.

Legevakta for Bokn er døgnbemanna og befinn seg i Haugesund, adresse er Karmsundgata 59.

Vi ber deg bruke legevakta når du tenker det ikkje lengre er forsvarleg å vente til fastlegen din er tilgjengeleg igjen.

Dersom det står om liv skal du ringe medisinsk nødnummer 113. 

For alle andre tilstandar ber vi deg kontakte fastlege.