Slå sammen eiendommer

Sammenslåing av eiendommer krever normalt at eiendommene grenser til hverandre. Eiendommene må i tillegg ha samme eier, og det må ikke foreligge heftelser som medfører prioritetskonflikt mellom panthavere. 

Bestille sammenslåing

Sammenslåing av eiendommer krever normalt at eiendommene grenser til hverandre. Eiendommene må i tillegg ha samme eier, og det må ikke foreligge heftelser som medfører prioritetskonflikt mellom panthavere. 

Seksjonerte sameier kan sammenslås, men forutsetter at den sammenslåtte eiendommen etableres som et nytt sameie med alle de opprinnelige seksjonsinnehaverne som sameiere. 

Skjema om sammenslåing finner her

Søknaden må inneholde følgende:

  • Søknaden må være signert av eier(e).
  • Du må også sørge for at du legger ved et situasjonskart som ikke er eldre enn 6 måneder. Du må tegne tydelig inn på kart hvor det er tydelig viser hvilke eiendommer som ønskes slått sammen.  
    Du kan finne ut hvordan du bestiller kart her

Søknaden sendes til i original til:

Karmøy kommune
Rådhuset
Postboks 167
42291 Kopervik

Hva koster det?

Sammenslåing av eiendommer er faktisk gebyrfritt. Det vil heller ikke krever ikke oppmålingsforretning. 

Hva skjer videre?

Maksimal saksbehandlingstid er 6 uker fra søknaden er å anse som komplett.  

Når eiendommene er slått sammen vil du motta et matrikkelbrev.