FAMILIEVERNKONTORET HAUGALANDET

FamilFamilievernkontoretievernkontoret Haugalandet dekker kommunene: Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær, Utsira og Vindafjord

Familievernkontoret er en spesialtjeneste som gir rådgivning og behandling til par som ønsker hjelp med sitt forhold, enkeltpersoner og familier som opplever problemer, konflikt og krise.  På kontoret arbeidet blant annet sosionomer, psykologer og barnevernkonsulenter med videreutdanning familieterapi. Familievernkontoret tilbyr rådgiving og samtaler, mekling ved separasjon og samlivsbrudd, kurs, gruppetilbud, informasjon og opplæring på familie- og samlivsområdet.

Familievernkontoret gir veiledning, informasjon, informasjon og undervisning til hjelpeapparatet og samarbeider med miljøer som jobber med familie-, oppvekst og samlivstemaer.

Barneperspektivet er sentralt i familievernets arbeid. I de siste årene er det utviklet en rekke metoder for å høre og snakke med barn. Unge par og familier blir prioritert.

Familievernkontorets tilbud er gratis, og man kan ringe kontoret direkte eller gå innom for å bestille time.

Det er en egen lov om familievernkontor som regulerer innholdet i tjenesten.

Kontakt oss:

Post- og besøksadresse: Haraldsgata 90, 5528 Haugesund

Telefon: 52700820

E-post: familievernkontoret.haugalandet@bufetat.no

Artikkelliste