Vikarlegeordning

Bokn legekontor og kommunen har inngått ei vikarordning med dr. Egenberg ved Hegren Legesenter i Aksdal for listepasientane våre. 

Dersom du treng snarleg legehjelp ringer du 

Bokn legekontor ( 52 75 25 40) i opningstida vår og

Bokn legevakt (52 74 85 22) på alle andre tidspunkt.

Så lenge det er lege på Bokn vil det etter behov bli ordna time på kontoret eller heimebesøk.

Ved planlagt stenging av Bokn legekontor - feriar eller kurs - kan pasientar tilhøyrande Bokn legekontor ringa Hegren legesenter for time, tlf  52 75 88 00 (telefontid kl. 08 -11.00 og 13.00 – 14.00). Dette vil då telefonsvararen vår informera om. 

Dersom legen på Bokn er fråverande vil Bokn legevakt etter behov kontakta Dr. Egenberg på Hegren legesenter i Aksdal. Han vil då sørga for at rett helsehjelp blir ordna.

Me freistar å annonsera stenging av legekontoret i god tid slik at du som treng å ordna reseptar, sjukemelding, attestar m.m kan få gjort det her på Bokn.