6. Gammalt kvernhus inst i Lauplandsvågen, gammal kjølhalingsrampe, Lauplandsvågen og nausttuft

Dette er det einaste opphavlege kvernhuset som er bevart og er no ein del av bygningssamlinga til Haugalandsmuseet. Opphavleg var her også tørkehus for korn og litt nedanfor kjølhalingsrampe for jekter. Tett vest for kjølhalingsrampen er det òg registrert ei skipstuft truleg frå folkevandringstid. 

 

Kart