Kontaktinformasjon

Vakttelefon Betent kl. 15:00 - 07:30 på kvardagar samt helg Tlf. 52752517
Michael Gräfe Kommunalsjef teknisk/Assisterande kommunedirektør Tlf. 91849078
Geir Øvernes Rådgjevar teknisk/miljø Tlf. 46891098
Egil Ognøy Vaktmeister Tlf. 98221506
Arild Ognøy Vaktmeister Tlf. 98221507
Joachim Are Vaktmeister Tlf. 99369827
     
Besøksadresse Boknatunvegen 37 5561 Bokn
     
E-post til kommunen Sentralbord Tlf. 52 75 25 00

Artikkelliste