Kontaktinformasjon

Kjell A. Valentinsen Drift- og eigedomssjef Tlf. 52 75 25 05
Egil Ognøy Vaktmeister Tlf. 98 22 15 06
Arild Ognøy Vaktmeister Tlf. 98 22 15 07
Ingleif Kro Vaktmeister Tlf. 90 07 29 75
     
Besøksadresse Boknatunvegen 37 5561 Bokn
     
E-post til kommunen Sentralbord Tlf. 52 75 25 00