Klarte ikkje hente xml dokumentet! Sjekk at url til feed er korrekt.