Om/ about Bokn kommune

kommunevåpenetFør du byrjar å sjå deg om etter tomt eller bustad vil du gjerne vite litt meir om kommunen vår?

We velcome you to read more about our municipaltity before you start looking for a place to stay or to build your own house.

 

Norsk  

In English  

Auf Deutsch