4. Festninga på Loden, husmurar, bunkersar, løpegraver m.m.

Festninga var eit såkalla sjøfrontbatteri med fire kanonar og eit mannskap på kring 100 som skulle kontrollera både innseglinga til Boknafjorden og Karmsundet. Festninga er godt tilrettelagt for besøkande.

 

Kart