Tilgjengelegheitserklæring

God kommunikasjon, klart språk og universell utforming er viktige i Bokn kommune sitt arbeid i digitale kanalar. 

Innhaldet på bokn.kommune.no skal vera tilgjengelege for alle.

Kva gjeld denne erklæringa for?

Denne tilgjengelegheitserklæringa gjeld for hovudnettstaden til Bokn kommune.

Erklæringa gjeld ikkje andre subdomener under bokn.kommune.no, som nettsider for politiske saker, nettløysing for visning av politiske møte, kommunen si skjemaløysing eller nettsidene til kommunale foretak. 

Kven er ansvarleg for nettstaden? 

IT-sjef og kultursjef har systemansvar for bokn.kommune.no. Det er godt tverrfagleg smarbeid når det gjeld innhaldet på nettstaden. Kultursjef har det daglege ansvaret for nettstaden.

Me jobbar kontinuerleg med å forbetra nettsidene, og følger standarden Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1. Kvalitets- og utviklingsarbeid foregår i samarbeid med tekniske leverandør, Acos.

Historikk for nettstaden

Dagens nettsider blei etablerte i 2015. Universell utforming, klarspråk og tilgjengelegheit har heile tida vore sentralt i arbeidet.

Kontinuerleg arbeid

I 2023 prioriterer me å oppdatere bokn.kommune.no til å oppnå samsvar med krava i WCAG 2.1. 

Me skal


Status for samsvar med krav

bokn.kommune.no er delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA.

Å vera delvis i samsvar, betyr at enkelte delar av innhaldet ikkje heilt samsvarer med krava.

Me gjer vårt beste for at alt innhald på bokn.kommune.no skal vera universelt utforma, men me er klar over at det finst manglar.

Tilbakemelding

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller går du glipp av innhald på grunn av at nettsidene ikkje er universelt utforma?

Send ein e-post til post@bokn.kommune.no
 

Tilgjengelegheitserklæring for KS Min kommune

Tilgjengelegheitserklæring for KS eDialog

alleteller.no

aunivers.no

bibliofil.no

brettboka.no

Cappelen Damm undervisning

Elevkanalen / TV 2 Skole

Fagbokforlagets e- portal

Lingit

Numetry skole

Vigilo føresetteportalen nettside

 

Relatert innhald

Tilgjengelegheitserklæring

Kva er WCAG?

Universelt utforma

Dokument

Artikkelliste