Kontakt oss

Anne Ottem,  styrar:

Telefon: 52 75 25 76 

Mobiltelefon : 92 43 22 06 

E-post: post@bokn.kommune.no                                                                    

Julianne Nilssen,  den som trer i staden for: 

Mobiltelefon: 90 82 14 09