Loten festning

I området rundt dei gamle festningsanlegga på Loten har grunneigar Eirk Våga opparbeida turvegar som er opne for ferdsel.

På kartet (sjå lenke til høgre) er desse turvegane markert i raudt.

Publisert av Jardar Havikbotn. Sist endra 27.03.2017