Loten festning

I området rundt dei gamle festningsanlegga på Loten har grunneigar Eirk Våga opparbeida turvegar som er opne for ferdsel.

På kartet er desse turvegane markert i raudt.

Artikkelliste