Eiendomskart og bestilling av for eksempel nabolister

Du ønsker kanskje å finne din eiendom, se informasjon om den eller annet. Eller du skal i forskjellige saker bestille kart eller nabolister til saken din. Eller ønsker målebrev (Matrikkelbrev), eller andre ting som er knyttet til din eiendom.

Bestilling av situasjonskart og nabolister

Bestilling av:

 • situasjonskart til bygge- og delingssaker (ikke eldre enn 6 måneder)
 • nabolister til bygge- og delingssaker
 • situasjonskart til oppmålingssaker (ikke eldre enn 6 måneder)
 • situasjonskart til krav om retting av eiendomskartet (ikke eldre enn 6 måneder)
 • Målebrev/Matrikkelbrev
 • Matrikkelkart
 • Kartdata til prosjektering (f.eks. SOSI, DXF)
 • og mye mer

For å bestille situasjonskart bruk dette skjemaet her.

For å bestille nabo- og eierliste bruk dette skjemaet her.

Informasjon om areal, grenser og tinglyste retter

Areal, grenser, bebyggelse og alle andre fysiske forhold ved eiendommen er registrert i matrikkelen. Tinglyste rettigheter, som for eksempel registrert eier og pant, er registrert i grunnboka. Eiendommens planstatus, det vil si hva eiendommen lovlig kan utnyttes til, er registrert i planregisteret.

Les mer om slik informasjon på Kartverket sine sider.

Se eiendommen din

Du kan finne informasjon eiendommen din på to måter

Kommunekart

Ved å se på kart, nærmere bestemt kommunekart. Gå på meny og finn Bokn kommune der.
Du finner kommunekart ved å gå inn her

Se eiendom

Gjennom tjenesten “Se eiendom”. Som er Kartverkets nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen.

“Se eiendom” viser kun data fra matrikkelen som kan utleveres uten særskilt hjemmel. Grunneiere eller andre som ønsker ytterligere innsyn, må ta kontakt med den aktuelle kommunen.

Hva som kan offentliggjøres fra matrikkelen, er bestemt i matrikkellova, og i matrikkelforskriften.

Du finner “Se eiendom her”

Hva vises ikke i Se eiendom

Av tekniske og praktiske grunner er noen data ikke vist i Se eiendom. Dette gjelder spesielt:

 • Noen mindre relevante opplysninger om matrikkelenhet
 • Visning av grensepunkt på kartet
 • Visning av anleggseiendom på kartet
 • Visning av adresse på kartet
 • Bygningskoordinat og visning av bygning på kartet
 • Detaljerte opplysninger om grensepunkt og kvalitet på disse
 • Kretser vist på kartet
 • Bruksenheter til bygning og adresse
 • Har SEFRAK data registrert (eldre bygninger)