8. Murar etter husmannsplass/handelsstad i Ognahabn

Store og tydelege murar etter ein husmannsplass busett på 17- og 1800-talet og der det òg var handel fyrst på 1800-talet. Staden ligg midt i eit utfartsområde. 

 

Kart