Bokn kommune har inngått avtale om jordmortenester med Karmøy kommune. Tenestene er likeverdige i Karmøy og Bokn.

Boknarar som vil nytta seg av dette tilbodet, kan ta kontakt med Norheim helsestasjon, tlf. 52 81 16 90, eller Kopervik helsestasjon, tlf. 52 85 75 50.

 

kommunevåpenet

Pga. avvikling av permisjon og ferie vil legekontoret på Bokn vere utan lege frå 30. april til og med 27. juli.

I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningsloven blir det med dette varsla oppstart av privat detaljreguleringsarbeid - plan 201704, detaljregulering for bustader; Sæbøstølane, gnr 9/3 m.fl., Føresvik i Bokn kommune.