Brannvesenet

Melding om brann og ulykke, tlf.  1 1 0

Andre henvendingar til brannvesenet, tlf. 91 91 01 11. Ved å ringa dette nummeret blir ein med hjelp av digitalt sentralbord og menyval leia vidare til rett avdeling i brannvesenet.


Haugaland Brann og Redning IKS

Epost-adresse postmottak@hbre.no     Nettside www.hbre.no

Kontaktinformasjon
Brannsjef Dag Botnen 97779444 dag.botnen@hbre.no
Leiar beredskap Onar Walland 97729996 onar.walland@hbre.no
Leiar førebyggande Ole Martin Nordstrand 91591894 ole-martin.nordstrand@hbre.no
Leiar bustad/feiarar Erlend Sylta 95283886 Erlend.Mjatvedt.Sylta@hbre.no

 

Melding om utandørsbrenning

https://www.rogbr.no/meldinger/melding-om-bruk-av-ild-utend%C3%B8rs