11. Våningshus Våga

Eit uvanleg autentisk våningshus frå 1707 i det gamle klyngetunet i Søre Våga. 

 

Kart