Publisert 19.06.2017

Publisert 11.09.2015

Frå april 2000 og til Bokn Bygdablad blei nedlagd 01.01.17 hadde ordføraren ei fast spalte i bladet. Her er alle "Ordføraren har ordet" (OHO) samla.

Publisert 10.09.2015

Publisert 10.09.2015

Publisert 10.09.2015

Publisert 10.09.2015

Publisert 10.09.2015

Publisert 10.09.2015

Publisert 09.09.2015

Publisert 09.09.2015