Barnevernet

Barnevernet si hovudoppgåve er å bidra til at det enkelte barn får nødvendig hjelp og omsorg når barnet på grunn av forholda i heimen, eller av andre grunnar, har særleg behov for det.

Bokn kommune kjøper barnevernteneste av Karmøy kommune.

Under finn du meir informasjon om barneverntenesta. m.a. ein film som viser korleis barnevernet kan hjelpa barn og familiar, og korleis du kan melda inn ei bekymring for eit barn, opningstider på kontoret og vakttelefonnummer:

Barneverntenesta

Artikkelliste