Ordførar

Ordførar Osmund Våga Lene Ognøy Foss Osmund Våga (Sp) er ordførar i Bokn kommune. Han blei valt til ordførar i oktober 2019.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:
Bokn kommune 
V/Ordførar
Boknatunvegen 37
5561 Bokn

Tlf. 98296690

E-post: osmund.vaga@bokn.kommune.no 

Eit godt folkemøte med om lag 180 deltakarar i Bokn Arena torsdag 12 mai. 

Fv. Olav Rossebø, Tormod Våga, Lars Sigmund Alvestad og Per Helge Sunde på kjøkkenet.

Av og til lurer ein på kva som skjer i Bokn Arena. Som denne helga der det er mange bubilar utanfor.

Flukt frå krig.

Informasjon frå ordførar Osmund Våga.

 Flagg, Ukraina

Det er tragisk å sjå kva som foregår i Ukraina no. Men det minner oss også om at sjølv om det ikkje har vore nokon stor krig i Europa på snart 80 år, så kan det skje igjen.

Nyttårshelsing frå ordførar Osmund Våga.

Det nærmar seg nyttår igjen, og tradisjonen tru blir det felles fyrverkeri nedanfor Bokn Arena dette året også.

Informasjon frå årets siste kommunestyremøte av ordførar Osmund Våga.

Har du tips på ein gard i kommunen som kan eigna seg til Farmen-innspeling 2022/23?

Bilde frå brosjyren.

27. oktober var det beredskapsøvelse i regi av Gassco og Equinor på Aksdal, der det blei informert om gassrøyrsystem og prosessanlegg i regionen. 

Det blei vedteke å sette opp dagsturhytte i Kongshamn. Her dagsturhytta i Sveio.

I møtet 26.10.21 vart det gjort ein del vedtak som eg vil informere om.