Ordførar

Klikk for stort bileteOrdførar Osmund Våga Lene Ognøy Foss Osmund Våga (Sp) er ordførar i Bokn kommune. Han blei valt til ordførar i oktober 2019.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:
Bokn kommune 
V/Ordførar
Boknatunvegen 37
5561 Bokn

Tlf. 98296690

E-post: osmund.vaga@bokn.kommune.no 

Sjøbris Kafé opna 11. juni 2020.

Bokn kommune ønsker å ha eit variert og lønnsamt næringsliv i Bokn. Det gir både arbeidsplassar og inntekter, og tenester som boknarane set pris på, som Sjøbris Kafé i Føresvik.

Teikning av ny skule.

Kommunestyret vedtok 16. februar å bygge ny skule med ei kostnadsramme på 72 mill.

Snitt frå plankart.

I kommunestyremøte 16. februar blei planprogram for revidering av deler av kommuneplanen sin arealdel vedteke.

Kommunestyret har gjort vedtak om å støtte tiltaket til Rogaland fylkeskommune.

Nyttårshelsing frå ordføraren.

Her kjem ei nyttårshelsing frå ordførar Osmund Våga.

Felles fyrverkeri frå eit tidlegare år.

Det nærmar seg nyttår igjen, og sjølv om dette året har vore spesielt, held vi på dei tradisjonane vi kan og det blir felles fyrverkeri nedanfor Bokn Arena dette året også. Men dette året blir det utan publikum av smittevernhensyn.

Frå julearrangemente ved Sjøbris, 13. desember 2020

Her kjem ei julehelsing frå ordførar Osmund Våga. 

Allrommet i 2. etg. i Bokn Arena er eitt av romma vi ønsker namneforslag på.

Ordførar Osmund Våga oppfordrar innbyggarane til å senda inn namneforslag på kommunale møterom.

Frist: 12. desember.

Bilde frå seatwirl.com

Det har vore mykje omtale av ei mogleg plassering av ei vindmølle i sjøen ved Bokn. Eg kan opplyse litt om status på prosjektet.

Av ordførar Osmund Våga.

27. oktober var det stort oppmøte på folkemøtet som Rogaland Ressurssenter hadde laga til i forbindelse med prosjektet «Opplev Bokn».