Ordførar

Ordførar Osmund Våga Lene Ognøy Foss Osmund Våga (Sp) er ordførar i Bokn kommune. Han blei valt til ordførar i oktober 2019.

Kontaktinformasjon:

Postadresse:
Bokn kommune 
V/Ordførar
Boknatunvegen 37
5561 Bokn

Tlf. 98296690

E-post: osmund.vaga@bokn.kommune.no 

Det er med stor bekymring me har mottatt informasjon om vesentlege ekstrautgifter for kommunen.

Ny runde med Gi mening.

Del meningane dine med oss slik at vi som folkevalde kan utvikle planar og fatte gode vedtak som styrkar felleskapet og arbeidet i Bokn kommune.

Ordførar Osmund Våga har ferie, og varaordførar Lene Ognøy Foss overtar ordførarens oppgåver frå i dag, 4. juli og ut månaden.

Resultata frå runde 3 er klare.

Resultata frå runde 2 er klare.

I kommunestyremøtet 14. juni blei årsmelding og rekneskap for Bokn kommune for 2021 vedtekne.

Her kjem resultata frå første runde med appen "Gi mening", prosjektet Bokn har saman med Kvitsøy og Utsira; der det blir sendt ut like spørsmål i alle kommunane.

Tysvær historielag utgir årboka Vingespenn med lokalhistorie frå Tysvær. Årets utgave har skule som tema og blir laga i samarbeid med Bokn historielag, slik at ho også vil innehalde historier fra Bokn.

"Gi mening" er et prosjekt Bokn er med på sammen med Kvitsøy og Utsira.

Konstituerande kommunestyremøte, 15.10.19

Nå nærmar det seg nytt val i Bokn, det er til neste haust - og dei politiske partia har begynt å tenke over kven som skal stå på listene neste gong.