Publisert 08.10.2020

Maria Hauen er kreftkoordinator og ressurssjukepleiar i Bokn kommune.

Publisert 05.10.2015

Sjukestova er ein institusjon for pasientar som ikkje greier seg i eige heim med heimesjukepleie eller anna hjelp. Sjukestova er heildøgnsåpe med heildøgnsbemanning. Sjukeheimen er offentleg drive.

Sjukeheimstenesta omfattar langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold. For meir informasjon om sjukeheimstilbodet, ta kontakt med kommunen.