Publisert 21.05.2015

Samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine og skolen er en av de viktigste medspillerne vi har for å oppnå dette.

A partnership between home and school improves the motivation and learning of pupils. All parents want their children to develop and school is one of the key team players we have for achieving this.