Publisert 14.03.2019

Her finn du både innkalling og referata frå både FAU og SU.

Datoar for møte for skuleåret 2019 / 2020

03. september / 03. desember / 03. mars / 05. mai

Det er bestemt i FAU at møte skal væra i følgjande månadar i løpet av året: Våren i Mars og Mai måned. Hausten i September og Desember.

Dermed er det vedtatt at me i FAU ved Bokn Skule skal ha 4 møter kvart kalenderår.


 
Publisert 21.05.2015

Samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine og skolen er en av de viktigste medspillerne vi har for å oppnå dette.

A partnership between home and school improves the motivation and learning of pupils. All parents want their children to develop and school is one of the key team players we have for achieving this.