FAU/SU

Skule-heim-samarbeid/Home-school-partnership

Samarbeid mellom hjem og skole forbedrer elevenes motivasjon og læring. Alle foreldre ønsker en positiv utvikling for barna sine og skolen er en av de viktigste medspillerne vi har for å oppnå dette.

A partnership between home and school improves the motivation and learning of pupils. All parents want their children to develop and school is one of the key team players we have for achieving this.

Foreldre er viktig for barns læring, og barn som får hjelp og støtte hjemme har større muligheter for å gjøre det bra på skolen.

For å få til et godt hjem-skole-samarbeid må foreldrene ha reell medvirkning og medbestemmelse, og hjem og skole sammen må ta felles forpliktende beslutninger.

Parents are important for children’s learning and children who receive help and support at home have better opportunities to do well at school.

In order to achieve a good home-school partnership, parents must have a real influence and say, and home and school must make joint and binding decisions.

Teksten i denne artikkelen er henta frå www.fug.no si nettside.

The text in this article is copied from the www.fug.no web site.

Publisert 14.03.2019

Her finn du både innkalling og referata frå både FAU og SU.

Datoar for møte for skuleåret 2019 / 2020

03. september / 03. desember / 03. mars / 05. mai

Det er bestemt i FAU at møte skal væra i følgjande månadar i løpet av året: Våren i Mars og Mai måned. Hausten i September og Desember.

Dermed er det vedtatt at me i FAU ved Bokn Skule skal ha 4 møter kvart kalenderår.