Dei som søker om sosialhjelp digitalt, kan nå sjå status i søknaden, lesa brev og vedtak med meir i den nye innsynsløysinga til NAV.

Du kan søka kommunen om parkeringsløyve for bevegelseshemma. Løyvet gir deg rett til å parkera på offentleg skilta og reservert parkeringsplass utan at du betaler avgift, og utan at du treng å følga den lengste fastsette parkeringstida.

NAV Bokn er inne i ein endringsprosess, og det gjer at kommunen er i gong med eit arbeid for å sjå på korleis NAV Karmøy kan betene dei av Bokn sine innbyggarar som treng tenester frå NAV.